Суб’єкт персональних даних, заповнюючи форму реєстрації, заявку на видання, заявку на стажування в “Звіті” та іншу форму, розміщену на інтернет-сайті за адресою: https://zvity.org (далі – Портал), приймає цю Згоду на обробку персональних даних (далі – Згода), розміщену за адресою https://zvity.org, шляхом підтвердження згоди Користувача з усіма пунктами Згоди та відправки до “Звіту” відповідної заявки.

1. Суб’єкт персональних даних надає свої персональні дані та надає згоду на їх обробку вільно, своєю волею та у своєму інтересі.

2. Суб’єкт персональних даних підтверджує, що персональні дані, зазначені ним у відповідних формах, розміщених на Порталі, належать особисто йому.

3. Суб’єкт персональних даних надає “Звіти” згоду на здійснення збирання, записування, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення (поновлення, зміну), вилучення, використання, передавання (поширення, надання, доступу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних шляхом:

3.1. неавтоматизованої обробки персональних даних;

3.2. автоматизованої обробки персональних даних з передачею отриманої інформації інформаційно-телекомунікаційними мережами або без такої;

3.3. змішаної обробки персональних даних.

4 Обробка персональних даних здійснюється з такою метою:

проведення наукових досліджень, включно з науковим вивченням та обговоренням зовнішньополітичних і міжнародних проблем;

підготовка експертних висновків із зовнішньополітичних питань, надання консультаційних, інформаційних та експертних послуг членам “Звіту”;

організація взаємодії між українськими та іноземними, міжнародними організаціями з питань міжнародного характеру;

організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів, зокрема міжнародних, та участь у них;

здійснення інформаційного співробітництва з міжнародними, зарубіжними організаціями, іноземними вченими та фахівцями;

публікація на Інтернет-порталі “Звіти” інформації та аналітичних матеріалів з міжнародної проблематики;

видання в установленому порядку монографій, збірників статей, інших наукових та інформаційних матеріалів, а також здійснення видавничо-поліграфічної діяльності, випуск, розповсюдження та реалізація друкованої й аудіовізуальної продукції та інших матеріалів, пов’язаних з діяльністю “Звіту”;

організація та проведення конкурсів;

організації та проведення стажування (практики) у “Звіті”;

здійснення інших прав та виконання інших обов’язків, передбачених статутом “Звіти”, локальними нормативними актами “Звіти”, нормативно-правовими актами України; виконання інших дій, пов’язаних із функціонуванням Порталу.

5. Суб’єкт надає згоду на обробку наступних персональних даних, переданих до “Звіти” у складі відповідної форми, зокрема, але не обмежуючись: прізвище, ім’я, по батькові; число, місяць, рік народження; адреса місця проживання (адреса реєстрації, фактичного проживання); номер контактного телефону або відомості щодо інших способів зв’язку, зокрема адреса електронної пошти; відомості щодо трудової діяльності; відомості щодо освіти, зокрема щодо післявузівської професійної освіти, відомості щодо професійної перепідготовки та (або) підвищення кваліфікації; відомості щодо професійного розвитку; відомості щодо професійної перепідготовки та (або) підвищення кваліфікації.